Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Greenworal

Κατάρτιση και καθοδήγηση με βάση την ενδυνάμωση των ενήλικων γυναικών της υπαίθρου στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας

Greenworal

Κατάρτιση και καθοδήγηση με βάση την ενδυνάμωση των ενήλικων γυναικών της υπαίθρου στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας

Greenworal

Κατάρτιση και καθοδήγηση με βάση την ενδυνάμωση των ενήλικων γυναικών της υπαίθρου στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικότητας
fd7e7c59-1524-4260-bbc4-0942aea9e9b3

Με το έργο GREENWORAL θα ενδυναμώσουμε τις ενήλικες γυναίκες στις αγροτικές περιοχές, εξοπλίζοντάς τες με νέες ψηφιακές και πράσινες επιχειρηματικές δεξιότητες για την προώθηση επιχειρηματικών και καινοτόμων δραστηριοτήτων που είναι επωφελείς για το φυσικό περιβάλλον και με οικονομική κερδοφορία για τις γυναίκες της υπαίθρου, έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε τη βελτίωση της ζωής και του βιοπορισμού του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις επιχειρήσεις, καθώς και στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της χρήσης των φυσικών πόρων και της διατήρησης του εισοδήματος στις περιοχές αυτές.

European University of Technology
Universidad Francisco de Vitoria