Skip to content

Metodiskais līdzeklis

Materiāli

1.modulis: Digitālās prasmes zaļajiem uzņēmējiem

Šis mācību modulis ir izveidots ar mērķi sniegt sievietēm uzņēmējām nepieciešamos rīkus, lai attīstītu digitālās prasmes un veicinātu tādu uzņēmējdarbības projektu izaugsmi, kas sniedz pozitīvu ieguldījumu videi un viņu pārstāvētajām kopienām. Digitālās prasmes ir videi draudzīgas uzņēmējdarbības stūrakmens mūsdienās. Šo prasmju apguve ir būtiska, lai gūtu panākumus zaļās un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības jomā – no ilgtspējīgu produktu un pakalpojumu popularizēšanas tiešsaistē līdz efektīvai resursu pārvaldībai, izmantojot specializētus digitālos rīkus. Septiņu (7) ar praktiskiem resursiem bagātu nodaļu sērijā esat aicināti apgūt digitālās prasmes, kas ļauj sievietēm uzņēmējām ar pārliecību un apņēmību virzīt savus projektus.

2.modulis: Ilgtspējas pratība zaļajiem uzņēmējiem

Ja vēlaties padziļināt savas zināšanas par ilgtspēju un to, kā tā attiecas uz zaļo uzņēmējdarbību, sekojiet šī moduļa nodaļām, lai uzzinātu vairāk. Modulis ir sadalīts septiņās (7) atsevišķās nodaļās, aptverot gan ievadu ilgtspējā, gan klimata pārmaiņas, gan riņķa un aprites ekonomiku. Nodaļas sniedz kontekstu un skaidrojumus par katru no šiem jēdzieniem, kā arī aktivitātes, pārdomas un uzdevumus, kas palīdzēs jums uzzināt vairāk par šiem svarīgajiem tematiem. Topošie uzņēmēji tiek aicināti domāt par to, kā ilgtspējības apsvērumus var iekļaut savos biznesa plānos taustāmā un praktiskā veidā. Katrā nodaļā jūs atradīsiet saites uz noderīgiem resursiem, tostarp lasāmvielu, videoklipus un citus materiālus, lai papildinātu jūsu zināšanas. Lai uzzinātu vairāk, klikšķiniet uz tālāk norādītajām saitēm.

3.modulis: Uzņēmējdarbības prasmes zaļajiem uzņēmējiem

Šis modulis piedāvā stratēģijas un resursus ikvienai sievietei, kas vēlas spert pirmos soļus savā uzņēmējdarbības iniciatīvā un uzzināt vairāk par veiksmes faktoriem, jo īpaši lauku apvidos. Sekojiet piecām (5) nodaļām, lai attīstītu prasmju kopumu, kas ļaus attīstīt jūsu jauno biznesa ideju, ieviešot gan tradicionālos, gan inovatīvos rīkus un metodoloģijas un izmantojot ilgtspējīgu uzņēmējdarbības vadības pieeju.  Šajā modulī uzzināsiet, kā attīstīt radošas idejas; īstenot vērtību radošu darbību un noteikt prioritātes. Beigās būsiet apguvuši visus elementus, kas nepieciešami, lai izveidotu uzņēmējdarbības modeli un biznesa plānu.

4.modulis: Vispārējās prasmes zaļajiem uzņēmējiem

Šajā modulī ir sniegti resursi, kas ļaus jums uzlabot un paplašināt vissvarīgākās vispārējās prasmes uzņēmējdarbībā. Lai risinātu uzņēmējdarbības izaicinājumus, cilvēkiem ir jānostiprina savas zināšanas, jāattīsta atbilstošas prasmes un jāpārvērš jaunas idejas ilgtspējīgos risinājumos kopējam labumam. Šajā modulī galvenā uzmanība ir pievērsta svarīgāko vispārējo prasmju attīstībai, un tā mērķis ir uzlabot cilvēku un komandu prasmes. Sešas (6) šī moduļa nodaļas aptver gan komunikācijas, vadības, komandas veidošanas un sarunu prasmes, gan personīgo efektivitāti laika vadīšanā, problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā. Izglītojamie atklās prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai attīstītu uzņēmēja domāšanu, kas ļauj cilvēkiem rīkoties un ilgtspējīgā veidā pārvērst idejas un iespējas vērtībā.

Mentoringa programma

Mentoringa programmas mērķis ir nodrošināt draudzīgu un atbalstošu vidi sievietēm uzņēmējām, lai veicinātu viņu biznesa ideju attīstību. Rūpīgi atlasīti un pieskaņoti mentori var sniegt ekspertīzi atbilstoši sieviešu uzņēmēju konkrētajām vajadzībām, lai nodrošinātu personalizētu pieeju mentoringa procesam. Noklikšķiniet uz saites, kur atradīsiet dokumentu, kas piedāvā vadlīnijas pasniedzējiem un mācību/uzņēmējdarbības organizācijām, kuras vēlas īstenot Greenworal programmu un sniegt atbalstu tās dalībniekiem ar mentoringa palīdzību.Šīs vadlīnijas ir izstrādātas tā, lai tās varētu izmantot paralēli Greenworalprogrammas mācību moduļiem (1.-4.).

Pasniedzēji

Vai esiet pasniedzējs, kas plāno īstenot Greenworal programmu uzņēmējiem savā reģionā? Ja jā, izmantojiet norādītās saites, lai atrastu mācību materiālus, pa vienam katrai nodaļai. Katra pasniedzēja rokasgrāmatā ir sniegta sīkāka informācija par uzdevumiem un aktivitātēm, kas tiek izmantotas programmas atbalstam. Šīs pasniedzēju rokasgrāmatas jāizmanto kopā ar Greenworal programmas mācību moduļiem (1.-4.).