Skip to content

Greenworal

Apmācības un mentorings, kas balstīts uz pieaugušo lauku sieviešu pilnvarošanu zaļās uzņēmējdarbības jomā.

Greenworal

Apmācības un mentorings, kas balstīts uz pieaugušo lauku sieviešu pilnvarošanu zaļās uzņēmējdarbības jomā.

Greenworal

Apmācības un mentorings, kas balstīts uz pieaugušo lauku sieviešu pilnvarošanu zaļās uzņēmējdarbības jomā.
fd7e7c59-1524-4260-bbc4-0942aea9e9b3

GREENWORAL projektā mēs stiprināsim pieaugušās sievietes lauku apvidos, nodrošinot viņām jaunas digitālās un zaļās uzņēmējdarbības prasmes, lai veicinātu uzņēmējdarbību un inovatīvas darbības, kas ir labvēlīgas dabas videi un finansiāli izdevīgas lauku sievietēm, lai veicinātu un atvieglotu lauku apvidu iedzīvotāju dzīves un iztikas līdzekļu uzlabošanu, palīdzot novērst nelīdzsvarotību starp vīriešiem un sievietēm uzņēmējdarbībā, kā arī panākt līdzsvaru starp dabas resursu izmantošanu un ienākumu saglabāšanu šajos apvidos.

European University of Technology
Universidad Francisco de Vitoria